Webshop

Lasrookafzuiging

  • Delen

Bescherm uzelf en uw werknemers tegen het inademen van lasrook. Het inademen van lasrook kent grote gevaren. Huisman helpt u de risico’s te verkleinen.

De risico’s van lasrook worden ernstig onderschat

Het inademen van lasrook is nog steeds een van de meest onderschatte risico’s in de ruim 28.000 Nederlandse bedrijven waar regelmatig wordt gelast. Dat komt omdat het inademen van lasrook niet direct klachten geeft. Voor de langere termijn kan het inademen van lasrook grote gevolgen hebben, zoals chronische bronchitis of kanker. Een goede bescherming is dus uiterst belangrijk!

Wat is lasrook eigenlijk?

Lasrook staat ook wel bekend als lasdamp of lasnevel. Het is een mengsel van in de lucht zwevende fijne stofdeeltjes en gassen. Een rookpluim bevat zeer hoge concentratie lasrook. Lasrook bevat schadelijke metaaloxiden, terwijl er ook stikstofoxiden kunnen ontstaan.

Wat zijn de gevaren?

Het inademen van metaaloxiden zoals zink, mangaan en koperdampen kunnen leiden tot een acute op een griep lijkende ziekte. Deze wordt metaaldampkoorts genoemd. Symptomen zijn dorst, hoesten, koorts en pijn aan de ledematen. Het inademen van chroom en/of nikkelverbindingen worden in verband gebracht met longkanker. Ook het inademen van lasrook van roestvrijstaal heeft kankerverwekkende eigenschappen. Daarnaast is gebleken dat ongelegeerd staal mogelijk effect heeft op de vruchtbaarheid van de man.

Dit kunt u doen

  • Zorg voor een goede afzuiging. Door laswerkzaamheden goed voor te bereiden, wordt het risico op blootstelling verminderd. Lasrook en gassen moeten zo dicht mogelijk bij de bron worden afgevoerd. Vaak is bronafzuiging vereist. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er goed werkende afzuig- en ventilatieapparatuur is én dat deze daadwerkelijk worden gebruikt.
  • Lasoortsen en autogeenbranders moeten altijd goed schoongemaakt worden. Elke verontreiniging smelt immers mee tijdens het lassen en voegen weer extra schadelijke deeltjes aan de lasrook toe.
  • Lassen dient zoveel mogelijk op vaste plaatsen te gebeuren waar alle (beschermende) voorzieningen aanwezig zijn.
  • Kies vooraf de meest doelmatige elektrode, draad of lasbrander al gekozen te zijn.
  • Voorkom dat je tijdens het lassen ‘even’ je lashelm moet afzetten. Zorg dat al het benodigde materiaal en gereedschap binnen handbereik klaarliggen.

Richt uw werkplaats veilig en beschermt in

De afzuigapparatuur waarmee lasrook afgezogen wordt, moet, om optimale bescherming te bieden, voldoen aan zeer hoge eisen. Daarbij gaat het niet alleen om de feitelijke apparatuur, maar ook om de totale inrichting van de laswerkplaats.

Huisman Gassen ondersteunt en begeleidt u graag

Huisman Gassen is u van dienst met de ondersteuning en begeleiding van de inrichting van uw werkplaats. De ervaring leert dat een combinatie van toortsafzuiging, ruimtelijke afzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen vaak de beste resultaten biedt. Of die combinatie ook voor uw situatie de beste oplossing is, zal blijken uit de advisering door onze medewerkers. U kunt in ieder geval rekenen op maatwerk!

Kijk ook bij

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.